Záchrana pri potápaní

Kurz obsahuje

  • bezpečnostné a výcvikové smernice
  • potápačské nehody a nemoci
  • plánovanie zostupov
  • potápačské signály
  • potápačská výstroj a technika a jej vplyv na bezpečnosť potápania
  • prevencia vzniku krízových situácií, nehôd a riadenie skupiny potápačov pri ich zvládnutí
  • sebazáchrana a záchrana partnera pod vodou a na hladine
  • dopomoc unavenému plavcovi, záchrana topiaceho sa
  • oslobodzovacie hmaty a manévre

Termín kurzu:

V priebehu celého roka.

Ďakujeme za podporu!
World Underwater Federation - Quality in diving