Vyhľadávanie a vyzdvihovanie

Potápačský kurz - Vyhľadávanie a vyzdvihovanie

Vyhľadávanie a vyzdvihovanie premetov pod vodnou hladinou.

Kurz obsahuje

  • spôsoby vyhľadávania bez a s pomocou technických prostriedkov
  • plán vyhľadávania a zamerania
  • spojenie, dorozumievanie a signály
  • pomocné označenia, bóje a pomôcky
  • vyzdvihovanie, označenie, pripevnenie a uzlovanie
  • zdvíhacie vaky, transport na hladinu a breh

Termín kurzu:

V priebehu celého roka.

Na kurz je možné za úhradu zapožičať kompletný potápačský výstroj

Ďakujeme za podporu!
World Underwater Federation - Quality in diving