Potápačský kurz - Potápač so základným výstrojom ABC

Charakteristika:

Potápač schopný potápať sa do malej hĺbky na nádych so základným výstrojom. Pokiaľ je mladší ako 14 rokov môže sa potápať iba v chránenom vodnom prostredí pod dozorom zodpovednej osoby.

Vstupné požiadavky:

 • Minimálny vek 8 rokov.
 • Preplávať na hladine ľubovoľným spôsobom vzdialenosť 100 m.

Požiadavky k získaniu kvalifikačného stupňa:

Vedomosti:
Uchádzač získa základné znalosti:

 • o bezpečnom potápaní na nádych,
 • o používaní a údržbe základného výstroja

Zručnosti:
Uchádzač bude schopný:

 • správne používať základný výstroj pod vodou,
 • vyrovnávať pri ponore tlak v telesných dutinách,
 • poskytnúť pomoc unavenému partnerovi

Hodnotenie:
Môže byť vykonávané postupne počas priebehu kurzu. Okrem požadovaných vedomostí musí uchádzač preukázať schopnosť predviesť v chránenom vodnom prostredí nasledujúce disciplíny:

 • Preplávať na hladine ľubovoľným spôsobom 200 m.
 • Pomoc unavenému plavcovi o podobnej hmotnosti na vzdialenosť 15 – 25 m.
 • Zanorenie sa so základným výstrojom a preplávať 10 – 15 m pod vodou.
 • Zanorenie sa so základným výstrojom a vylovenie drobného predmetu z hĺbky 3 m.
 • Prípadné ďalšie disciplíny požadované inštruktorom pre posúdenie schopností uchádzača.

Vedením výcviku musí byť poverený inštruktor s minimálnym stupňom I*, ktorý je oprávnený posúdiť vedomosti a schopnosti uchádzača a udeliť mu kvalifikačný stupeň Potápač so základným výstrojom P ABC

Ďakujeme za podporu!
World Underwater Federation - Quality in diving