Potápačský kurz - Potápač JUNIOR

Potápač schopný potápať sa s kvalifikáciou

 • Bronz a striebro do hĺbky 5 metrov
 • Zlato do hĺbky 10 metrov

s úplnou potápačskou výstrojou, v chránenom alebo prírodnom vodnom prostredí, v sprievode skúseného potápača.

Podmienky účasti v kurze:

 • minimálny vek zavŕšený pred začatím kurzu: Bronz, Striebro - 8 rokov, Zlato - 10 rokov
 • lekárska prehliadka vystavená špecializovaným lekárom oboznámeným s problematikou detí, nie staršia ako dva týždne
 • uplávanie min. 25 m, bez výstroje

Obsah kurzu:

Každé dieťa musí v priebehu kurzu získať vedomosťi na úrovni zodpovedajúcej svojmu veku, schopnostiam a telesným dispozíciam v týchto oblastiach:

 • Umelé a prírodné vodné prostredie a život v ňom.
 • Zanáranie a vynáranie sa a pohyb vo vode s ABC.
 • Základné fyzikálne princípy pre vodné prostredie.
 • Potápačská výstroj a príparava výstroje na potápanie.
 • Oblečenie a vyzlečenie si výstroje.
 • Signalizácia na hladine a pod vodou.
 • Dýchanie, pohyb s prístrojom pod vodou a vyvažovanie sa.
 • Bezpečnostné pravidlá.

Termín kurzu:

V priebehu celého roka.

Na kurz je možné za úhradu zapožičať kompletný potápačský výstroj.

Ďakujeme za podporu!
World Underwater Federation - Quality in diving