Obsluha prenosných vysokotlakových kompresorov

Absolvent kurzu získa vedomosti o obsluhe a údržbe prenosných vysokotlakových kompresorov a o manipulácii s tlakovými nádobami

Kurz obsahuje

 • rozdelenie a typy kompresorov
 • fyzika pre potápačov
 • fyzikálne princípy práce kompresora
 • STAR II B/E, TRIDENT, UNIVERZÁL, ASTRA, BAUER ...
 • hnacie jednotky kompresora
 • potápačské prístroje
 • vysokotlakové nádoby, konštrukcia, výroba a ich označovanie
 • bezpečnostné smernice pre manipuláciu s tlakovými nádobami
 • plnenie tlakových nádob, prepúšťanie, poruchy a údržba
 • dýchacie plyny a zmesi
 • vyhláška č. 74/96 Z.z. ÚBP SR
 • prvá pomoc pri úrazoch elektrickým prúdom

Termín kurzu:

V priebehu celého roka.

Ďakujeme za podporu!
World Underwater Federation - Quality in diving