Vykonávanie potápačských prác pod vodou

Potápačské práce zaisťuje skupina kvalifikovaných potápačov s dlhoročnými skúsenosťami.
Použitie moderných zariadení, najnovších technológií a pracovných postupov dáva záruku kvality prevedených potápačských prác.
Prevádzame tiež prieskum, prípravu a návrh optimálneho technologického postupu na konkrétne zákazky.
- prevádzame zameranie profilu dna digitálnou technológiou, údaje poskytneme elektronicky, alebo aj vytlačené, ako sieťový graf

Vykonávanie potápačských prác pod vodou

  • prevedenie montáže technologických zariadení a stavebných konštrukcií pod vodou
  • vŕtanie otvorov do betónu a ocele pod vodou
  • rezanie oceľových konštrukcií a larzenových stien elektrokyslíkom alebo ultratermickým spôsobom
  • zváranie oceľových konštrukcií pod vodou
  • prevádzanie ochranných náterov pod vodou
  • prevádzanie údržby priehradných hrádzi a technologických zariadení pod vodou
  • potápačské práce prevádzame tiež v neprístupných, zatopených priestoroch - tuneloch, komorách a pod.
  • ostatné potápačské práce
Ďakujeme za podporu!
World Underwater Federation - Quality in diving