Discovery ponor - Váš výlet pod vodnú hladinu!

Discovery ponor - Váš výlet pod vodnú hladinu!Dicsovery ponor – objavný ponor so skúseným inštruktorom. Vcelku discovery ponor zahŕňa oboznámenie sa so základnými pravidlami bezpečného potápania, nácvik používania a údržby výstroja a následne samotný ponor. Ponúkame Vám nezabudnuteľné trávenie voľného času súvisiace s objavom krás našich vôd.

Ďakujeme za podporu!
World Underwater Federation - Quality in diving