Veľký Meder 25.08.2012

Ďakujeme za podporu!
World Underwater Federation - Quality in diving