Lokalizovanie a vytiahnutie osobného auta Porsche

Ďakujeme za podporu!
World Underwater Federation - Quality in diving