Potápačské centrum Dunajská Streda

Potápačské centrá Komárno a Dunajská Streda sú neziskové, dobrovoľné, spoločenské, nepolitické organizácie, samostatné právne subjekty, registrované Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky. Združujú jednotlivcov zaoberajúcich sa športovou, technickou a osvetovou činnosťou v oblasti potápania sa a ochrany a tvorby životného prostredia.

Činnosť členov klubu naväzuje na zásady činnosti medzinárodnej organizácie pre činnosť pod vodou C.M.A.S.

Hlavné oblasti činnosti potápačského klubu:

Potápačský výcvik

Potápačský výcvikV našom klube prebieha výcvik a skúšky podľa odporúčania medzinárodnej organizácie pre činnosti pod vodou C.M.A.S. Naši skúsení inštruktori Ján Chovan I***, Tibor Horváth I***, Attila Belucz I** a Milan Gettler I** CMAS, sú zárukou vysokej kvality výcviku v našom klube. Prvá potápačská škola pri PC KN je akreditovaná Ministerstvom školstva Slovenskej republiky a môže školiť, preškolovať ako aj skúšať a udeľovať tieto potápačské oprávnenia a kvalifikácie v systéme C.M.A.S.: P*, P**, P***, I*, I**, I*** . Predvádzame výcvik aj pre obsluhu vzduchových vysokotlakých kompresorov. Taktiež máme oprávnenie na výcvik potápačských odborností napr: orientácia pod vodou, vyhľadávanie a vyzdvihovanie, potápanie sa pod ľadom, nočné potápanie, potápanie vo vyšších nadmorských výškach, jaskynné potápanie, terestrická a morská navigácia. V našej škole sme už vyškolili veľa dobrých potápačov z rôznych častí Slovenska. Boli u nás vyškolení okrem amatérov potápači pre armádu, pre hasičský zbor, pre hlavnú banskú záchrannú službu, pre políciu a pod. Viac o potápačských výcvikoch a kurzoch

Potápačské práce

Potápačské práceJadro našich pracovných potápačov tvorí skupina držiteľov „PPP“ Preukaz Profesného Potápača, ktorí majú oprávnenie prevádzať aj najnáročnejšie potápačské práce. Prevádzame na požiadanie aj práce v nedýchateľnom prostredí na súši. Naši potápači sú schopní pracovať aj vo veľmi zťažených podmienkach, napr. vo veľkých hĺbkach, v silnom prúde, pod ľadom a aj za nulovej viditeľnosti. Naši potápači sú vybavení špičkovou technikou a majú zodpovedajúci výcvik na vykonanie aj tých najnáročnejších úloh. Viac o službe potápačské práce

Niektoré referenčné potápačské práce:

Odstránenie havárie vrát - VD Gabčíkovo

Potápačské práce na odstránení havárie vrát ľavej plavebnej komory na VD Gabčíkovo. Na týchto prácach sa zúčastnili vybraní potápači z celého Slovenska, ale všetcia pracovali pod vedením našich najskúsenejších profesionálnych potápačov. Pracovali sme úspešne aj na zosilnení vrát pravej plavebnej komory, kde naši špecialisti vymysleli a použili nové postupy, ktoré vo veľkej miere pomohli prácu úspešne zvládnuť. Po celú dobu odstraňovania následkov havárie až do osadenia a vyskúšania nových vrát naši profesionáli popri prácach zaisťovali aj nepretržitú pohotovostnú službu k najväčšej spokojnosti odberateľa.

Vytiahnutie 1500 tonového člna z Dunaja

Ďalšia práca, ktorá stojí za zmienku, bolo vyloženie a vytiahnutie potopeného plne naloženého nákladného Dunajského 1500 tonového člna z Dunaja vo veľmi silnom prúde.

Potápačské práce pre Archeologický Ústav Slovenskej Akadémie Vied v Nitre

Pri archeologickom prieskume lokality Rímskeho vojenského tábora „Leányvár“. Naši potápači ako prví vo vtedajšom Československu prevádzali v Dunaji archeologický prieskum. Práce sa prevádzali pri malej viditeľnosti a vo veľkom prúde, kde museli naši potápači doslovne preliezť priestor cca 850 m x 1250m, keď hľadali pozostatky prístavného móla Rimanov v Dunajskom piesku.

Niektoré väčšie pracovné akcie heslovite

 • potápačský prieskum na zistenie stavu zatrhnutého drapáka v štrkovisku Okoč
 • oprava a montáž vrtúľ a kormidiel plávajúcich lodí pod hladinou vody
 • vyprosťovanie potopeného nákladného auta TATRA z Dunaja
 • vyprosťovanie zatopených osobných automobilov, motocyklov a bicyklov
 • práce na vodnom diele Selice - Váh
 • výmena ventilov hlavného potrubia vodárne
 • utesnenie rôznych vrakov plavidiel pod vodou a ich vytiahnutie
 • zameranie a zmapovanie terénu prístavného bazéna na Dunaji pod hladinou vody, údaje boli spracované počítačovou technikou
 • záchranárske práce pri GO na železničných mostoch cez Dunaj a Váh
 • zistenie stavu podvodnej časti pilierov cestného mosta Medveďov a spracovanie dokumentácie
 • vyslobodenie zatrhnutých drapákov bágrov
 • spolupráca s políciou pri objasňovaní kriminálnych činov
 • odber vzoriek z dna, z rôznych hĺbok, aj pod ľadom
 • video dokumentácia stavu podvodných častí lodí a rôznych iných zariadení
 • prieskum a uvoľnenie odtoku dažďovej vody zo zberných šácht skládky tuhého komunálneho odpadu v Kolte
 • potápačské práce dokumentačné a čistenie lodí pod vodou v Jordánsku – Aqaba
 • lokalizovanie a vytiahnutie 40 tonového žeriava z rieky Hron
 • lokalizovanie a vytiahnutie osobného auta Porsche Targa z dna prístavného bazéna v Komárne

  zdroj: markiza.sk
Ďakujeme za podporu!
World Underwater Federation - Quality in diving